Điểm giao dịch xã giúp người nghèo và đối tượng chính sách phường Trung Sơn Trầm tiếp cận vốn vay thuận lợi.

26/03/2024
Nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn vay dễ dàng, thuận lợi, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Sơn Tây đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND phường và các Hội đoàn thể triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội tại Điểm giao dịch

Các chính sách tín dụng đều được niêm yết công khai tại UBND phường, qua đó giúp người dân cập nhật thông tin kịp thời: từ thông báo các chương trình vay vốn, thông tin hoạt động tín dụng chính sách được cập nhật theo từng tháng, đến Bảng niêm yết công khai danh sách sao kê khách hàng đang vay vốn, danh sách khách hàng được hỗ trợ lãi suất, đến quy trình thủ tục giải quyết công việc cũng được niêm yết tại Điểm giao dịch giúp người dân theo dõi, kiểm tra, giám sát đảm bảo công khai, minh bạch trong việc thực hiện tín dụng ưu đãi. Các tổ chức chính trị- xã hội tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát đối tượng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo và đối tượng thụ hưởng chính sách được tiếp cận nguồn vốn.

Trong phiên giao dịch ngày 09/3/2024, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Sơn Tây tiếp tục giải ngân vốn giải quyết việc làm số tiền 850.000.000 để hỗ trợ 14 hộ dân đầu tư nguồn vốn trồng hoa cây cảnh, phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ

 

Từ nguồn vốn này, người dân được tiếp sức để duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đồng thời đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương./.

Vũ Thu Thủy- Hội Liên hiệp phụ nữ phường

THÔNG BÁO

Video