Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, tỷ lệ 1/2.000

17/01/2024
Ngày 12/01/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, tỷ lệ 1/2.000
Nội dung chi tiết xem tại đây: /documents/164293/542952/2-Q%C4%90+QHPK+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Trung+S%C6%A1n+Tr%E1%BA%A7m.pdf/faa4d8b1-e3da-4b82-a562-271ddf52ab2e

THÔNG BÁO

Video