Thư ngỏ về thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường

18/10/2023
Vì an toàn phòng cháy chữa cháy, hưởng ướng phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" và góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đề nghị các cơ quan đơn vị, hộ gia đình quan tâm thực hiện

THÔNG BÁO

Video