Thông báo niêm yết công khai

17/06/2024
UBND phường Trung Sơn Trầm thông báo niêm yết công khai danh sách tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở

       

          Ngày 14/6/2024, UBND phường Trung Sơn Trầm ra thông báo niêm yết công khai danh sách tuyển chọn lực lượng tham gia Bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở.

THÔNG BÁO

Video