Thông báo niêm yết công khai

UBND phường Trung Sơn Trầm thông báo niêm yết công khai danh sách tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở

Một số chính sách mới liên quan đến cán bộ và Nhân dân do Trung Ương ban hành

Phòng Tư pháp -UBND thị xã Sơn Tây thông báo một số chính sách mới liên quan đến cán bộ và Nhân dân do Trung Ương ban hành

Quyết định

Phân công cán bộ làm công tác tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo của UBND phường

Thông báo phân công nhiệm vụ công chức UBND phường

Ngày 12/6/2024, Ủy ban nhân dân phường Trung Sơn Trầm ban hành thông báo số 105/TB- UBND về việc phân công nhiệm vụ cho các công chức thuộc UBND phường

Thông báo tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT phường Trung Sơn Trầm

Căn cứ hướng dẫn số 190/HD-CAST ngày 31/5/2024 của Công an thị xã Sơn Tây về việc tổ chức kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ủy ban nhân dân...

Văn bản chỉ đạo điều hành Tìm kiếm

Số ký hiệu Ban hành Tên văn bản

CÔNG TÁC ĐẢNG

THỜI TIẾT

oC
Weather Ho Chi Minh City , VN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN PHỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN

HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI CHÍNH QUYỀN

TIN TỨC KHÁC

BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU

Video