VĂN MINH, ĐÔ THỊ

19/04/2024
"Ngày thứ 7,chủ nhật xanh" đã và đang được cán bộ,đảng viên và Nhân dân phường Trung Sơn Trầm hưởng ứng và duy trì góp phần xây dựng môi trường ngày càng sáng,xanh,sạch,đẹp!

 

THÔNG BÁO

Video